Praktyka wdzięczności to temat, który poruszany jest dzisiaj dość często, w parze z medytacją, wyrażaniu emocji, słuchaniu siebie (i innych)… i wszystkim, co dotyczy rozwoju osobistego. Nie bez przyczyny, wynikające z niej korzyści mogą bowiem w widoczny sposób poprawić nie tylko nasze samopoczucie, ale i jakość naszego życia. Tym bardziej, że można ją wykonywać wszędzie, bez dodatkowych przedmiotów, ani przygotowań i w dość krótkim czasie. Jak? Zaraz Wam wyjaśnię 🙂 .

Na czym polega praktyka wdzięczności?

Wdzięczność jest emocją, która pojawia się w momencie, kiedy ktoś (lub coś) obdarowuje nas czymś, co sprawia nam przyjemność. Ale wdzięczność możemy także wywołać u siebie poprzez proste ćwiczenia mentalne odwołujące się do wspomnień i / albo wizualizacji. Odczuwanie wdzięczności pozwala nam zdać sobie sprawę z tego, co posiadamy, czego doświadczamy, z czym obcujemy. Przypomina nam o dostatku w naszym życiu, nawet jeśli ten dostatek jest względny. Bo jeśli mamy mało albo naprawdę niewiele? Jakakolwiek by nie była nasza sytuacja, zawsze istnieje w naszym życiu coś, za co warto być wdzięcznym i za co możemy podziękować. Oczywiście, że niektórzy mają więcej, inni mniej. Jednak to, co w życiu mamy (nie tylko pod względem materialnym), na pewno ma wartość nie tylko dla nas, ale także w absolucie. Wystarczy zapytać osoby, które tego nie mają, a pragnęłyby…

praktyka wdzięczności

Za co możemy być wdzięczni?

Praktyka wdzięczności może dotyczyć wszystkiego. Jestem wdzięczna za życie, za zdrowie, za moją rodzinę, za przyjaciół… Za dach nad głową, za ciepłe i wygodne łóżko, za pracę, za drzewa, które widzę z balkonu, za ptaki, które rano mnie budzą… Nie sposób wszystkiego wymienić, to są jedynie przykłady. Jestem wdzięczna za siebie: za moje możliwości i umiejętności, za zainteresowania, za cechy charakteru, za nieustanną pracę nad sobą, za nowe wyzwania, które podejmuję. Ale także za wzruszenia, których doświadczam, za osoby, które spotykam, za wiedzę, do której mam dostęp. Najogólniej mówiąc: za świat i otaczającą mnie naturę, za piękno w przyrodzie i sztuce, za książki, spektakle, filmy, muzykę… Odczuwam wdzięczność, że żyję w Europie, dzisiaj a nie na przykład w Średniowieczu czy podczas wojny… Praktyka wdzięczności i to, co obejmuje, to indywidualna sprawa każdej osoby, jesteśmy wdzięczni za to, co jest dla nas ważne i z czego nie chcielibyśmy zrezygnować.

 W jaki sposób realizować praktykę wdzięczności?

Praktykę wdzięczności możemy wykonywać prawie wszędzie. Niektórzy prekonizują, żeby odbywała się rano, inni, żeby wieczorem. Przyjmujemy nowy dzień, wyrażając wdzięczność, albo żegnamy go, pozytywnymi myślami wdzięczności. W jaki sposób? Dziękujemy za to, co jest dla nas ważne. Możemy zacząć poprzez wymienienie kilku rzeczy, następnym razem wymienimy ich więcej. Dotyczących ogólnie naszego życia, albo minionego dnia, czy tygodnia. Dziękujemy Bogu, życiu, światu… w zależności od naszego światopoglądu. „Dziękuję Ci za…”. Korzystne jest także przedłużenie praktyki wdzięczności w codziennym życiu: dziękując konkretnym osobom za to, co od nich otrzymujemy. Rodzinie, przyjaciołom, znajomym…

praktyka wdzięczności

Korzyści z praktyki wdzięczności

W jaki sposób praktyka wdzięczności wpływa na nasze życie? Pomaga ona zdać sobie sprawę z dostatku, w którym żyjemy. Dostatku ludzi, dostatku rzeczy, dostatku wrażeń, emocji, doświadczeń… Świat nabiera dla nas głębszych barw, patrzymy na niego przez pozytywny pryzmat. W naszym mózgu tworzą się nowe połączenia, które sprawiają, że nasze samopoczucie poprawia się. Nasze zachowanie także zmienia się: stajemy się życzliwi, mili, otwarci na innych. Jednocześnie wzmacniamy wiarę w siebie, bo nabieramy świadomości własnych zalet i możliwości.

A gdyby posunąć się jeszcze dalej?

Bądźmy wdzięczni za wszystko, co mamy. Bez rozróżniania na dobre i na złe, patrząc obiektywnie na nasze życie. Wdzięczni za sukcesy i za porażki, za przyjemne i mniej przyjemne chwile. Dlaczego mam być wdzięczny za to, co jest trudne do zniesienia? – ktoś może zapytać. Żeby stało się łatwiejsze. Jeśli jestem za coś wdzięczna, oznacza to, że to zaakceptowałam. Dzięki temu mogę postrzegać to jako nowe możliwości lub okazje, a nie jako przeszkody. Okazje do dalszej pracy, (każdy błąd czy porażka przybliża mnie do sukcesu), do doskonalenia się (każde przykre wydarzenie wzmacnia mnie i uczy reakcji na spotykane trudności). Na pewno nie jest to łatwe, często wymaga czasu. Praktyka wdzięczności, a tym bardziej pełna praktyka dotycząca wszystkich elementów naszego życia, aktywnie uczestniczy w naszym rozwoju duchowym. Potraktujmy ją jako ćwiczenie umysłu, tym bardziej korzystne, że jego pozytywne skutki odczuwamy na ogół od razu.

PS Okazywania wdzięczności uczymy się od najmłodszych lat. To doskonałe ćwiczenie dla dzieci, które z czasem stanie się nawykiem. My zaczęliśmy od prostego pytania przed snem: „Co przyjemnego się dzisiaj wydarzyło? Wymień takie trzy rzeczy.” A od tego do praktyki wdzięczności tylko jeden krok. 

 Źródła :  Robert A. Emmons „Gratitude Works! A Twenty-One-Day Program for Creating Emotional Prosperity”, Jossey-Bass, San Francisco,  2013

Mateusz Grzesiak „Ego-rcyzmy”, Helion, Gliwice, 2012

 Czy stosujecie praktykę wdzięczności? Co o niej myślicie? Podzielcie się z nami Waszym doświadczeniem na ten temat.