Spotkania rodzinne (family meetings, według Jane Nelsen) są jedynym ze sposobów, dzięki któremu możemy w prosty sposób polepszyć nie tylko relacje w rodzinie, ale i naszą wzajemną współpracę. (Oczywiście, w miarę potrzeby.) Polegają one na regularnych, co tygodniowych spotkaniach członków rodziny. Na ogół trwają około dwudziestu-trzydziestu minut. Wzmacniają komunikację w rodzinie i pomagają rozwiązywać trudności, z jakimi w danym okresie się ona boryka. U nas spotkania rodzinne sprawdzają się doskonale i każdy wychodzi z nich w lepszym humorze. Mam nadzieję, że uda mi się i Was do nich przekonać.

Cele spotkań rodzinnych

Spotkania rodzinne mają cztery główne cele, które wytyczają ich przebieg. Oto one:

 • Po pierwsze, sprawienie wzajemnej przyjemności członkom rodziny poprzez komplementy i podziękowania.
 • Po drugie, pomaganie sobie wzajemnie.
 • Następnie, rozmawianie o trudnościach i wspólne znalezienie sposobów na ich rozwiązanie.
 • Na koniec, przygotowanie wspólnych przyjemności i planowanie zajęć i wydarzeń, w których rodzina będzie razem uczestniczyła.

Przygotowanie spotkania rodzinnego

Żeby okazały się skuteczne, spotkania rodzinne powinny dobywać się regularnie z uczestnictwem wszystkich domowników. Uwaga i pełna dyspozycyjność są bardzo ważne,  co oznacza, że telefony, gry, gazety i inne przedmioty nie mogą zakłócać tych wspólnie spędzonych chwil. Zarezerwujmy sobie specjalny zeszyt, w którym nie tylko będziemy zapisywać postanowienia i refleksje z zebrań, ale także swego rodzaju „porządek obrad” zdefiniowany z góry. Bedzie on zawierał tematy do poruszenia zaproponowane przez każdego ze członków rodziny.

Podczas spotkań obowiązuje także kilka innych zasad dotyczących stosunków między uczestnikami: słuchanie i niekrytykowanie ani osoby, ani tego, co ona powie. Dlatego właśnie zaleca się używania zaimka „ja” (ja myślę, ja czuję, ja mam wrażenie…), a nie „ty”, który często służy do oskarżania innych (ty zrobiłeś, ty zacząłeś, ty nie chciałeś….)

Przebieg spotkania rodzinnego

Nawiązując do wcześniej przedstawionych celów spotkań rodzinnych, ich przebieg wygląda następująco. (Oczywiście, każdy może go dostosować do własnego kontekstu rodzinnego.)

 • Czas na komplementy : każdy z domowników mówi coś miłego innym domownikom, każdemu z osobna. Może to być pochwala jakiegoś zachowania, albo przyjemnie spędzonego wspólnie czasu, udanego spaceru, dobrej zabawy, wspomnienie czułego gestu… Dzięki temu, każdy czuje się dowartościowany i atmosfera rodzinna rozluźnia się.
 • Przedstawianie poruszanych tematów, czyli propozycji członków rodziny, o czym chcieliby wspólnie porozmawiać. Często chodzi o napotykane trudności, ale mogą to też być dobre nowiny, albo ważniejsze rodzinne obwieszczenia. Najlepiej, że podczas jednego spotkania nie poruszać więcej niż jednego problemu do rozwiązania, szczególnie z małym dziećmi.
 • Dyskusja o trudności do rozwiązania: po przedstawieniu trudności, każdy z domowników proponuje rozwiązania, które wydają mu się odpowiednie. Zapisujemy je w zeszycie, a następnie rozmawiamy o nich i wspólnie decydujemy o wyborze rozwiązania do testowania.
 • Planowanie wspólnych zajęć służy integracji rodziny: dzięki wspólnym przyjemnościom (wyjściom do kina, teatru, wycieczkom…), relacje między dziećmi i rodzicami zaciskają się i stają się oni sobie bliżsi.

Zalety prowadzenia spotkań rodzinnych

Organizacja regularnych spotkań rodzinnych przynosi domownikom wiele korzyści:

 • Rozwija poczucie przynależności do rodziny.
 • Wzmacnia zasadę wzajemnej współpracy między jej członkami.
 • Dowartościowuje dzieci, pokazując im, że rodzice liczą się z ich zdaniem i że mogą mieć wpływ na życie rodzinne.
 • Uczy wykazywania wdzięczności i dawania pozytywnych informacji.
 • Wzmacnia więzi rodzinne.
 • Przyczynia się do dobrej atmosfery w domu. 

Nasze spotkania rodzinne

Spotkania rodzinne są wspaniałym środkiem rozwiazywania konfliktów w domu. Jednocześnie stanowią dla dziecka doskonały przykład funkcjonowania w grupie w oparciu o szacunek, życzliwość, poczucie wspólnoty i więzi z innymi członkami. Wzmacnia poczucie odpowiedzialności za jej działanie, każdy domownik stara się bowiem polepszyć stosunki w rodzinie dla dobra wszystkich. Od jakiego czasu regularnie organizujemy w domu z Jaśkiem spotkania rodzinne. Zaczęliśmy, kiedy miał cztery lata. Na początku nie było mu łatwo wytrzymać, ale z czasem się przyzwyczaił. Zawsze ma pełno pomysłów, żeby zaradzić trudnościom w domu, bardziej lub mniej realistycznych, ale nigdy mu ich nie brakuje. Jestem pewna, że u Was będzie podobnie. Zdziwicie się, jak pomysłowe mogą być dzieci i to w próbach rozwiazywania problemów, które często ich właśnie (ale nie tylko) dotyczą.

Co myślicie o takiej organizacji? A może stosujecie w domu podobną taktykę współpracy? Podzielcie się z nami Waszymi doświadczeniami:).

[gs-fb-comments]