Maria Montessori urodziła się w 1870 roku we Włoszech. Wychowanie, jakie zapewnili jej rodzice, było w pewnym stopniu paradoksalne. Ojciec narzucał w domu surowe zasady zachowania, a mama starała się szanować autonomię dzieci w jak największym stopniu. Maria była bardzo do nich przywiązana, zarówno do ojca, jak i do mamy.

Pierwsza kobieta lekarz we Włoszech

Maria Montessori studiowała medycynę na Uniwersytecie w Rzymie. Pomimo, że w tamtych czasach bardzo trudno było kobietom dostać się na studia medyczne, ukończyła je z sukcesem. W 1897 stała się pierwszą we Włoszech kobietą lekarzem.

Następnie Maria Montessori przez dwa lata pracowała w klinice psychiatrycznej uniwersytetu. Analizowała tam zachowanie dzieci „upośledzonych”. Tam zdała sobie sprawę, że te dzieci nie miały do swojej dyspozycji żadnych gier ani zabawek. W tym samym czasie, Maria Montessori zapoznała się z pracami pedagogów francuskich (Jean Itard i Edouard Séguin). Oni także interesowali się procesem nauczania u dzieci „z problemami”.

Zainteresowanie pedagogiką

W 1901 Maria Montessori zadecydowała poświecić się pedagogice. Zaczęła od porównań zachowań dzieci normalnych i dzieci „upośledzonych”. Szybko zrozumiała, że wynikały one bardziej z braku materiałów dydaktycznych ułatwiających prawidłowy rozwój niż z przyczyn medycznych. Żeby pogłębić wiedzę o potencjalnych problemach rozwojowych dzieci, przez jakiś czas prowadziła także badania na dzieciach normalnych. To wtedy właśnie stworzyła ona „Metodę Montessori”. Jednocześnie studiowała psychologię i filozofię.

 Dom dzieci

Kiedy w 1907 roku, otwarto w Rzymie „Dom dzieci”, dyrekcja powierzyła Marii Montessori organizację życia dzieci, które tam zamieszkały. Można powiedzieć, że była to pierwsza „szkoła Montessori” na świecie. Tam Maria Montessori wcieliła w życie swoją metodę. Dała też dzieciom do dyspozycji materiały, które wcześniej przygotowała. Dzięki nim, dzieci zaczęły szybko rozwijać się, nadrabiając swoje opóźnienie.  

Międzynarodowy sukces metody Montessori

Wyniki, które Maria Montessori uzyskała w „Domu dzieci” okazały się tak pozytywne, że od 1913 roku, zaczęła ona szkolić nauczycieli i osoby pracujące z dziećmi, także za granicą. W wielu krajach powstają „Szkoły Montessori”.

W 1929 roku, Maria Montessori stworzyła Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori (Association Montessori Internationale). Jego celem jest szerzenie metody Montessori, jej zasad i praktyk pedagogicznych.

Kiedy Mussolini doszedł do władzy, postanowił on wprowadzić uniformy do szkół  Montessori. Nie zgadzając się na to, Maria Montessori zmuszona została do opuszczenia kraju. W końcu zamieszkała w Holandii. Do końca życia aktywnie promowała swoją metodę, poprzez wykłady i szkolenia w wielu krajach. Zmarła w 1952 roku. Jej syn, Mario, kontynuował dzieło matki.

Jeśli macie ochotę podzielić się z nami Waszymi przemyśleniami na ten temat, bardzo serdecznie Was do tego zapraszam, w komentarzach pod artykułem. 

[gs-fb-comments]