Czym jest dyscyplina pozytywna? Edukacja pozytywna, wychowanie pozytywne… Dużo się o tym dzisiaj mówi, ale o co w nich chodzi? Jakie są ich główne założenia? Oto krótki wstęp do pozytywnego podejścia, nie tylko do dzieci, ale także do dorosłych. Pozwoli on Wam zapoznać się z konceptem i przybliży refleksję, która doprowadziła do jego zdefiniowania.

Zasady dyscypliny pozytywnej

Dyscyplina pozytywna została opracowana przez dwóch austriackich psychiatrów Alfreda Adlera (1870 – 1937) i Rudolfa Dreikursa (1897 – 1972). Zaproponowali oni następujące zasady nowej metody wychowawczej.

Wpływ środowiska i przeżyć na zachowanie

  • Pozytywna dyscyplina jest podejściem całościowym. Bierze pod uwagę odczucia, myśli i działania osoby, a także jej środowisko rodzinne, społeczne i zawodowe.
  • Dzieci kształtują własne podejście do świata, dzięki przeżytym doświadczeniom i przekonaniom, które z nich wynikają.
  • Postępowanie człowieka zawsze ma swoją przyczynę, która pozwala je wyjaśnić.
  • Żeby spowodować zmianę zachowania, należy dowiedzieć się, z czego ono wynika.

Postawa i stosunek wobec innych

  • Każda osoba ma prawo do szacunku i zachowania własnej godności. Potrzebuje także poczucia przynależności do grupy i możliwości uczestniczenia w jej funkcjonowaniu.
  • Zachęcanie jest pozytywnym sposobem oddziaływania na drugą osobę. Umożliwia konstruktywne zmiany w jej postępowaniu, myśleniu i odczuciu, poprzez koncentrację na mocnych stronach jednostki.
  • Wolności towarzyszy odpowiedzialność za zachowanie i skutki, które z niego wynikają.

Te zasady znajdują odzwierciedlenie w stosunku rodziców do dzieci i dzieci do rodziców ewoluujących w pozytywnym środowisku. Kierują one zachowaniem w rodzinie i zapewniają jej członkom wzajemny szacunek, zrozumienie i współpracę przy rozwiazywaniu problemów.

Zapraszam Was także do lektury artykułów „Perypetie z Jaśkiem”. Dzielę się w nich z Wami naszymi próbami „pozytywnego wychowania na co dzień”.

Źródła: http://www.disciplinepositive.fr/

https://www.positivediscipline.com/

Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się z nami Waszymi spostrzeżeniami na ten temat, serdecznie Was do tego zapraszam, w komentarzach, poniżej artykułu.

[gs-fb-comments]